Grados: enogastroteca

Públic

Grados és un projecte de l’Ester Penalva Cots que neix amb la finalitat de resoldre les necessitats de comunicació visual d’un gastrobar i les seves noves línies de negoci; és per tant un treball d’identitat corporativa i d’estratègia.

 

El repte de disseny doncs, és reflectir els valors del producte en la seva imatge gràfica i en tots els elements necessaris per introduir el seu posicionament en el mercat i diferenciar-lo de la resta, mit-jançant una gràfica atractiva i coherent amb els valors de la marca.
El resultat final d’aquest projecte és un manual d’identitat corporativa, amb les aplicacions impreses, un disseny web in-teractiu i la generació de continguts per l’ecosistema comunicatiu d’Instagram.

 

Autoria: Ester Penalva Cots
Any de Producció: 2021

 

Memòria

 

Manual d’identitat corporativa