El Indie Galactico Fest

Públic

El Treball de Final de Grau de la Andrea Martínez Molina és un projecte que consisteix en la imatge corporativa d’un festival de música indie i que es durà a terme al territori espanyol, concretament a la ciutat de Tarragona.

 

 

Aquest festival és un encàrrec fictici que té com a base la cultura indie, que és d’on prové el nostre públic objectiu, i tot el que comporta pertànyer a aquest col·lectiu. A partir d’una investigació exhaustiva feta prèviament (nivell teòric), s’extreuran les conclusions pertinents per a poder construir la seva identitat corporativa (nivell pràctic), que és l’objectiu principal del projecte: logotip, tipografies, paleta de colors, jerarquia visual, tipus de fotografies i/o il·lustracions, entre d’altres.
El treball té quatre fases, que explicarem amb detall més endavant, i que marcaran les pautes i el ritme. També quedaran reflectits els materials i els recursos necessaris per a poder abordar-lo amb èxit, així com un calendari detallat amb les dates importants i la planificació a seguir.

 

Autoria: Andrea Martínez Molina
Any de Producció: 2021

 

Memòria

 

Manual d’identitat corporativa