Barri antic de Cambrils

Públic

Aquest projecte, del Marcel Blàzquez Mañé, consisteix en l’elaboració d’un sistema d’identitat per al barri antic de Cambrils.

 

Aquest sistema ha de servir per unificar gràficament els departaments institucionals municipals que gestionen el barri, les entitats que hi participen d’una manera intrínseca i els diferents espais funcionals on s’hi fan activitats.
Per altra banda, la nova identitat té com a objectiu intentar reforçar el  sentiment de pertinença del veïnat al barri, establint vincles entre el barri i els seus usuaris, augmentant l’interès pel barri amb una sensació de xarxa on tothom és necessari.

Autoria: Marcel Blàzquez Mañé
Any de Producció: 2019

 

Memòria