Nova senyalística per al Parc Natural de Cabrera

Públic

Aquest TFG, de Frederic Sebastià Melis Fullana,  neix amb la voluntat de proposar un sistema de senyalística per als itineraris practicables a peu pel Parc Nacional Marítim i Terrestre de Cabrera (Illes Balears).

 

 

Centrarà l’atenció en l’accés a la informació sobre aquells punts d’interès, històrics, naturalístics i antropològics (inclosa la toponímia) del Parc in situ via l’ús de les TIC, concretament, els codis QR. 

La idea és la substitució dels rètols físics informatius especialment durant els itineraris, per tal d’evitar interferències visuals i potenciar l’accés a una informació sempre actualitzada i interactiva.  

El públic objectiu és el segment d’estudiants i aquells visitants interessants el tot allò que Cabrera ens pot ensenyar més enllà dels catàlegs turístics.

També es proposa una nova imatge corporativa que ha servit per unificar gràficament i conceptualment la resta de senyalística del Parc.

 

Autoria: Frederic Sebastià Melis Fullana
Any de Producció: 2021

 

Memòria

 

Manual gràfic de senyalística