La targeta postal a Mollet

Públic

“Projecte transmèdia: La targeta postal a Mollet (1902-1918)”, a partir d’unes targetes postals, de l’Antonio Amores Oliveros, té l’objectiu de plantejar un nexe comú entre diferents artefactes de diversa tipologia, articulant-se a través d’una narrativa transmèdia que permetrà donar a conèixer aquests elements i comportarà la interacció amb el públic.

 

 

Aquest projecte transversal ampliarà la difusió i la retroalimentació dels elements, els quals per si sols, la majoria de vegades, no arriben a tenir la rellevància que haurien de tenir.
En aquest TFG es descriu el procés de creació dels artefactes de dissemblants branques del disseny; avaluant, projectant i cohesionant els elements. A partir de l’edició d’un llibre, una sèrie de litografies, rèpliques de les postals i una narrativa transmèdia a les xarxes socials, fins a arribar a la projecció d’una exposició immersiva per tal de completar el projecte. Una exposició que vol fugir de la manera tradicional amb la qual ens acostem als museus, i a les obres d’art que hi ha al seu interior, com a simples espectadors, entrant en una nova dimensió on les targetes postals no només es poden contemplar sinó que es poden habitar; les podem recórrer, acostar-nos per disseccionar detalls o allunyar-nos per observar-les des d’una altra perspectiva.
La finalitat d’aquest TFG és crear una metodologia de treball que permeti dissenyar eines de difusió i promoció a projectes transmèdia en l’àmbit de la creació digital.

Autoria: Antonio Amores Oliveros
Any de Producció: 2021

Memòria